จรัล มโนเพ็ชร โฟล์คซองคำเมือง

จรัล มโนเพ็ชร เป็นศิลปินชาวไทย และนักแต่งเพลง, นักดนตรี, นักแสดง เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเพลงคำเมือง ที่ไพเราะและการใช้ภาษาที่งดงาม รวมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพ่อของเขาเป็นข้าราชการที่ จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ของเขา มีเชื้่อสายมาจากราชตระกูล ณ เชียงใหม่ โดยเขาเป็นบุตรคนที่ 2 จากพี่น้อง 7 คน ซึ่งครอบครัวของเขานั้นเป็นชาวเชียงใหม่ แท้ๆและใช้ชีวิตอย่างครอบครัวทั่วไป มีชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีชาวเหนือทั่วไป แม้ว่าครอบครัว มโนเพ็ชร จะเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งก็เป็นที่รู้จักแก่ชาวเมืองทั่วไป โดยพ่อและแม่ของเขามักชอบ การทำบุญ เข้าวัด[…]

Continue reading …